Logo
Pääkirjoitus  
Ajankohtaista arkisto  
Toimialue  
Omistussuhteet  
Toimintavuosi  
Hallitus  
Organisaatiokaavio  
Jakeluverkko  

Laskutus  
Keskeytykset  
Sähkön käyttö  
Muut tiedotteet  Vuosikertomukset  
Asiakaspolar-lehdet  
Muut julkaisut  
Lomakkeet  
Toimipaikat  
Henkilöstö  


Asiakasneuvonta:
040 825 0064

Kaapelinnäytöt
0800 133 544

Vikailmoitukset
(016) 821 896 


Koillis-Lapin Sähköön lisää asiakkaita ja uusia toimintamuotoja


Koillis-Lapin Sähkön käyttöpaikkojen lukumäärä eli asiakasmäärä kasvoi viime vuonna 44 uudella asiakkaalla. Yhtiöllä on asiakkaita 12117 ja verkostoa asiakkaiden palveluun kaikkiaan 4443 kilometriä. Uutta 20 kV:n verkostoa rakennettiin 10 kilomeriä ja 0,4 kV:n verkostoa purettiin 3 kilometriä. Uuden verkoston rakentaminen on vähäistä, mutta entistä verkostoa ja asemia korjataan. Investointeja yhtiössä suoritettiin viime vuonna 1,1 miljoonalla eurolla, yhtiön liikevaihto oli 4,5 miljoonaa euroa ja taseen loppusummaksi saatettiin viime vuodelta kirjata 23,5 miljoonaa euroa. Vakinaista henkilöstöä yhtiön palveluksessa on 37.
Vuoden 2005 tuloksesta rahoitustuotot muodostivat merkittävän osan. Yhtiö on säästänyt rahastoihin sijoittaen vuonna 2007 käynnistettäviä verkoston uudistustöitä varten. Noin 10 miljoonan euron verkostoinvestoinneilla parannetaan asiakkaiden sähkönlaatua ja toimitusvarmuutta.
Viime vuoden aikana yhtiö sijoitti Sallaan Kaunisharju Oy:öön ostamalla 21 prosenttia yhtiön osakekannasta. Yhtiö suuntautuu myös yhteistyöhön alueen energiayhtiöiden ja naapuriyhtiöiden kanssa. Verkostoalueella sähkön käyttö pieneni viime vuonna talousalueen yleisten kehitystekijöiden seurauksena. Erityisen haasteen yhtiön sähköntoimitusvarmuudelle asetti viime vuoden lopulla alkanut tykkylumikausi, mikä aiheutti runsaasti vikoja ja keskeytyksiä sähkönjakelussa.


Lisätiedot:
toimitusjohtaja Arto Junttila puh. 020 753 8900

[ Arkisto ]

 Kemijärvi

0.9 C

Savukoski

0.6 C

Pelkosenniemi

0.5 C

Salla

-0.7 CLokakuun sähkönkulutuksesta kaksi laskua

Muutoksia sähkönmyynnin asiakaspalvelussa 1.11.2019 alkaen

Animaation kuvat: Vesa Särkelä, Kemijärvi