Logo
Pääkirjoitus  
Ajankohtaista arkisto  
Toimialue  
Omistussuhteet  
Toimintavuosi  
Hallitus  
Organisaatiokaavio  
Jakeluverkko  

Laskutus  
Keskeytykset  
Sähkön käyttö  
Muut tiedotteet  Vuosikertomukset  
Asiakaspolar-lehdet  
Muut julkaisut  
Lomakkeet  
Toimipaikat  
Henkilöstö  


Asiakasneuvonta:
040 825 0064

Kaapelinnäytöt
0800 133 544

Vikailmoitukset
(016) 821 896 


Sallan 110 kV:n voimajohtohanke etenee


Koillis-Lapin Sähkö Oy:n 110 kV:n voimajohtohanke välillä Kursu-Salla liikahti merkittävästi eteenpäin, kun valtioneuvosto myönsi kokouksessaan 21.8. 2008 yhtiölle lunastus- ja ennakkohaltuunottoluvan johtoalueella sijaitseviin kiinteistöihin. Seuraavaksi edessä on lunastustoimituksen aloittaminen. Lunastustoimituksella hankitaan käyttö-oikeus voimajohtoalueeseen eri kiinteistöjen alueilla. Lunastustoimituksesta vastaa maanmittauslaitos.

Myös Sallan kunnan valmistelema voimalinjan kaavamuutos kirkonkylän asemakaava-alueella etenee hyvää vauhtia. Kaavamuutos on ollut nähtävillä 26.6.–11.8. ja tulee lähiaikoina Sallan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaavassa vielä rakentamattomana olevat korttelialueet siirretään kauemmaksi sähköjohdosta. Voimajohdot ovat kaavan suojaviheralueella ja sähköaseman alue on merkitty energiahuollon alueeksi. Asemakaavaan on merkitty yleiskaavan mukaiset luonto- ja suojelualueet. Muutos mahdollistaa voimajohdon rakentamisen.

Voimajohtoreitillä on lähes kaikkien maanomistajien kanssa jo tehty sopimukset. Sallan metsänhoitoyhdistys on urakoinut metsän raivauksen voimajohtolinjalla. Raivaus on tekemättä ainoastaan sopimuksettomien kiinteistöjen osalta.

Voimajohdon rakentamisesta käydyn urakkakilpailun voitti Empower Oy. Rakennustyöt käynnistyvät syksyn aikana. Ennen rakentamista merkitään myös reitin läheisyydessä sijaitsevat historiallisesti merkittävät kohteet, kuten esimerkiksi Talvisodan taistelupaikat. Johtoreitille laaditun ympäristöselvityksen esille nostamat arvokkaat luontokohteet merkitään maastoon tarvittavilta osin vahinkojen välttämiseksi. Varsinaiset perustustyöt ja pylväiden pystytykset alkavat marraskuussa. Voimajohto on käyttöönotettavissa kesällä 2009.

Voimajohdon vaatimat muutostyöt Kursun ja Sallan sähköasemilla urakoi Vaasa Engineering Oy. Muutostyöt käynnistyvät syksyllä ja valmistuvat keväällä 2009.

Valmistuttuaan uusi 25 km pitkä voimajohto parantaa merkittävästi Sallan ja Sallatunturin sähkönjakelun varmuutta. Sallan sähköaseman päämuuntaja uusitaan rakennustöiden yhteydessä. Voimajohto ja suurempi päämuuntaja ovat myös varautumista Sallatunturin matkailualueen sähkönkäytön kasvuun.


[ Arkisto ]

 Kemijärvi

-0.7 C

Savukoski

-2.1 C

Pelkosenniemi

-1.0 C

Salla

-2.7 CLokakuun sähkönkulutuksesta kaksi laskua

Muutoksia sähkönmyynnin asiakaspalvelussa 1.11.2019 alkaen

Animaation kuvat: Vesa Särkelä, Kemijärvi