Logo
Pääkirjoitus  
Ajankohtaista arkisto  
Toimialue  
Omistussuhteet  
Toimintavuosi  
Hallitus  
Organisaatiokaavio  
Jakeluverkko  

Laskutus  
Keskeytykset  
Sähkön käyttö  
Muut tiedotteet  Vuosikertomukset  
Asiakaspolar-lehdet  
Muut julkaisut  
Lomakkeet  
Toimipaikat  
Henkilöstö  


Asiakasneuvonta:
040 825 0064

Kaapelinnäytöt
0800 133 544

Vikailmoitukset
(016) 821 896 


Koillis-Lapin Sähkön asiakaspalvelijat palkittiin


Energiapolar Oy tutkituttaa vuosittain osakasyhtiöidensä asiakaspalvelun laatua. Vuoden 2010 tutkimustulosten perusteella asiakaspalvelijamme saivat Energia-polarin palkinnon ja yhtiö nimettiin vuoden asiakaspalveluyhtiöksi Energiapolar Oy:ssä.

Tehty tutkimus koski liittymisasioita ja sähkönmyyntisopimuksia. Postikyselynä tehdyllä tutkimuksella kartoitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä saamaansa palve-luun, palveluun pääsyn nopeutta ja vaivattomuutta, asiakasneuvojien ystävälli-syyttä ja palvelualttiutta, asiantuntevuutta ja asioiden ymmärrettävää selittämistä sekä asiakkaan aitoa kuulemista. Postikysely lähetettiin tammi-helmikuussa, huhti-toukokuussa ja syys-lokakuussa verkkoyhtiöiden kanssa asioineille.


[ Arkisto ]

 Kemijärvi

-3.9 C

Savukoski

-4.6 C

Pelkosenniemi

-5.0 C

Salla

-6.6 CLokakuun sähkönkulutuksesta kaksi laskua

Muutoksia sähkönmyynnin asiakaspalvelussa 1.11.2019 alkaen

Animaation kuvat: Vesa Särkelä, Kemijärvi