Logo
Pääkirjoitus  
Ajankohtaista arkisto  
Toimialue  
Omistussuhteet  
Toimintavuosi  
Hallitus  
Organisaatiokaavio  
Jakeluverkko  

Laskutus  
Keskeytykset  
Sähkön käyttö  
Muut tiedotteet  Vuosikertomukset  
Asiakaspolar-lehdet  
Muut julkaisut  
Lomakkeet  
Toimipaikat  
Henkilöstö  


Asiakasneuvonta:
040 825 0064

Kaapelinnäytöt
0800 133 544

Vikailmoitukset
(016) 821 896 


Lapin sähköyhtiöt siirtyvät sähkömittareiden etäluentaan


Lappilaiset sähköyhtiöt vaihtavat valtaosan alueensa sähkömittareista etäluettaviksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Etäluentajärjestelmän yhteishankinnassa ovat mukana Enontekiön Sähkö Oy, Inergia Verkko Oy, Koillis-Lapin Sähkö Oy, Muonion Sähköosuuskunta, Pellon Sähkö Oy, Rovakaira Oy, Rovaniemen Verkko Oy ja Tornionlaakson Sähkö Oy. Yhteishankinta on merkittävä osoitus lappilaisten energiayhtiöiden halusta tehdä yhteistyötä asiakkaidensa hyväksi. Mittarien suuri hankintamäärä tuo säästöjä asennusvaiheessa ja antaa pohjaa yhteistyölle jatkossakin. Sähkömittareiden vaihtaminen etäluettaviksi ja tuntitiedot tallentaviksi perustuu valtioneuvoston asetukseen.

Hankinnassa mukana olevien yhtiöiden alueella on noin 90 000 sähkönkäyttöpaikkaa ja jokaiseen pyritään vaihtamaan etäluettava mittari. Rovaniemen Verkon alueella mittarit vaihdetaan sopimuksen mukaan vuoden 2011 loppuun mennessä ja Rovakairan alueella vuoden 2012 loppuun mennessä. Muiden yhtiöiden alueella vaihtotyö saadaan päätökseen vuoden 2013 loppuun mennessä. Vaihtotyö aloitetaan syksyllä 2010. Tarkasta vaihtoajankohdasta ilmoitetaan asiakkaille erikseen.

Etäluentaan siirtyminen on yhtiöille mittava investointi, runsaat 15 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa suuruusluokassa 200 euron kustannusta asiakasta kohden. Investointi on jokaiselle yhtiölle poikkeuksellisen suuri ylimääräinen meno muutenkin kasvussa olevien verkkoinvestointien lisäksi. Asiakkaille ei mittarinvaihdosta tule välitöntä maksua, mutta selvää on, että ylimääräinen suurinvestointi samaan aikaan kuin uudissähköistyksen aikana rakennetun verkoston korvausinvestoinnit ovat kasvussa, ei voi olla vaikuttamatta hintatasoihin. Lainsäädännön muutoksen takia tehtävästä mittarien vaihdosta verkkoyhtiöiden saamat taloudelliset hyödyt jäävät pieniksi.

Asiakkaille mittarien vaihto mahdollistaa aiempaa tarkemman kulutuksen seurannan, parantaa asiakaspalvelun ja energian säästöneuvonnan laatua ja tarjoaa aktiiviselle asiakkaalle mahdollisuuden pyrkiä tehostamaan omaa energiankäyttöään. Tulevaisuudessa järjestelmä tulee tarjoamaan asiakkaille mahdollisuuden seurata omaa energiankulutustaan tuntitasolla online-palvelun kautta. Laskutuksessa tultaneen siirtymään aikaa myöten pelkästään lukemalaskuihin.

Etäluentajärjestelmän toimittaa TeliaSonera Finland Oyj, joka vastaa mittaritoimituksen ja asennuksen lisäksi luentapalvelusta sähköyhtiöille. Kokonaishankinnassa mukana olevat mittarit toimittaa jyväskyläläinen Aidon Oy. Merkittävä rooli asennustyössä tulee olemaan lappilaisella urakointiyhtiöllä Ellappi Oy:llä.


Kuvassa Enontekiön Sähkö Oy:n Vilho Kokkonen ja Koillis-Lapin Sähkö Oy:n Arto Junttila.

[ Arkisto ]

 Kemijärvi

-0.9 C

Savukoski

-1.4 C

Pelkosenniemi

-1.5 C

Salla

-2.3 CLokakuun sähkönkulutuksesta kaksi laskua

Muutoksia sähkönmyynnin asiakaspalvelussa 1.11.2019 alkaen

Animaation kuvat: Vesa Särkelä, Kemijärvi