Logo
Pääkirjoitus  
Ajankohtaista arkisto  
Toimialue  
Omistussuhteet  
Toimintavuosi  
Hallitus  
Organisaatiokaavio  
Jakeluverkko  

Laskutus  
Keskeytykset  
Sähkön käyttö  
Muut tiedotteet  Vuosikertomukset  
Asiakaspolar-lehdet  
Muut julkaisut  
Lomakkeet  
Toimipaikat  
Henkilöstö  


Asiakasneuvonta:
040 825 0064

Kaapelinnäytöt
0800 133 544

Vikailmoitukset
(016) 821 896 


Työryhmä selvittää mittareiden etäluentaa ja ajantasalaskutusta.


Koillis-Lapin Sähkö arvioi yhdessä naapuriyhtiöiden kanssa etäluentaan perustuvaa ajantasaisen luennan ja laskutuksen kannattavuutta. Järjestelmä edellyttää tietoliikenneyhteyksiä jokaiselle mittarille ja muutoksia mittareissa. Jos etäluenta otetaan käyttöön koko laajuudessaan, perinteisestä mittarin lukijan kierrosta ja arviolaskutuksesta voidaan luopua ja sähkö voidaan laskuttaa milloin tahansa todellisen käytön mukaan.

Koillis-Lapin Sähköllä ei ole varsinaista projektia tälle hankkeelle. Asiassa on monia teknisiä, taloudellisia ja asiakkaiden palveluun liittyviä asioita, joita voidaan myöhemmin valmistuvan työryhmätyön pohjalta paremmin harkita.

Yhtiöllä on jo jonkin verran lähinnä yritysasiakkaita, joille sähkön
siirto ja myynti mitataan tunneittain ja luetaan etäluentana. Tältä osin tämä mahdollisuus on Koillis-Lapin Sähkössäkin ollut käytössä lähes 10 vuoden ajan eli siitä saakka, kun mittaus tunneittain tuli suurempien sähkönkäyttäjien osalta lakisääteiseksi.

Jos etäluentaa laajennetaan kaikkiin Koillis-Lapin Sähkön sähkönkäyttöpaikkoihin, järjestelmä vaatii yli kymmenen tuhannen asiakkaan mittausjärjestelmään muutoksia ja tietoliikenneyhteyden jokaiseen kulutuspisteeseen. Koillis-Lapin Sähkössä jokaisen asiakkaan liittäminen reaaliaikaiseen etäluentaan ja laskutukseen maksaa arviolta noin 1,5 miljoonaa euroa. Ajantasaiseen lukemaan perustuva laskutus tulee kyllä käyttöön, mutta Koillis-Lapin Sähkössä koko laajuudessaan ehkä 5 – 10 vuoden kuluttua

Koillis-Lapin Sähkö laskuttaa liiketoimintaansa kuuluvan sähkön siirron ja tämän lisäksi myös sähköenergian toimialueellaan olevilta Energiapolarin asiakkailta. Nykyinen arviolaskutus ei keskimääräisesti laskien ylilaskuta asiakkaita. Arviolaskutus on sähkömarkkinalain mukainen laskutustapa. Yksittäisiä tapauksia on, joissa lukeman arviointi poikkeaa paljonkin todellisesta lukemasta ja arviota joudutaan muuttamaan. Tämä johtuu yleensä suuresta sähkönkäytön vaihtelusta. Joka tapauksessa laskun oikaisu tehdään jokaiselle asiakkaalle aina mittarin lukemisen jälkeen. Keskimäärin ottaen yhtiö ei ennakkolaskuta asiakkaiden sähkön siirtoa. Maksu peritään vasta tuotteen käyttämisen jälkeen.


Sähköposti: seppo.pernu@kls.kemijarvi.fi
[ Arkisto ]

 Kemijärvi

-0.7 C

Savukoski

-2.1 C

Pelkosenniemi

-1.0 C

Salla

-2.7 CLokakuun sähkönkulutuksesta kaksi laskua

Muutoksia sähkönmyynnin asiakaspalvelussa 1.11.2019 alkaen

Animaation kuvat: Vesa Särkelä, Kemijärvi