Logo
Pääkirjoitus  
Ajankohtaista arkisto  
Toimialue  
Omistussuhteet  
Toimintavuosi  
Hallitus  
Organisaatiokaavio  
Jakeluverkko  

Laskutus  
Keskeytykset  
Sähkön käyttö  
Muut tiedotteet  Vuosikertomukset  
Asiakaspolar-lehdet  
Muut julkaisut  
Lomakkeet  
Toimipaikat  
Henkilöstö  


Asiakasneuvonta:
040 825 0064

Kaapelinnäytöt
0800 133 544

Vikailmoitukset
(016) 821 896 


Johtoalueiden raivaukset jatkuvat


Koillis-Lapin Sähkö raivaa 110 kV:n, 20 kV:n ja 0,4 kV:n johtoalueita seuraavilla alueilla:

Kemijärvi
20 kV:n johdot Joutsijärvi, Käsmänperä ja Kuusivaara
0,4 kV:n johdot Särkikangas, Karvakko ja Tohmo

Pelkosenniemi
110 kV:n johto Pelkosenniemi-Kokkosniva

Savukoski
20 kV:n johto Hihnavaara - Värriö - Tanhua - Kiurujärvi

Raivaukset perustuvat sähköturvallisuusmääräyksiin ja sähköverkkoyhtiön velvollisuuksiin. Puut ja oksat eivät saa koskettaa ilmajohtoja. Raivauksilla estetään johdon ja puun läheisyydestä ihmisille aiheutuva hengenvaara, omaisuudelle aiheutuvat vahingot ja sähkönjakelun vikakeskeytykset. Samalla paikalla raivataan yleensä 6-10 vuoden välein, jona aikana puiden kasvu ei saa ulottua johtoon.

Puut jäävät maanomistajalle

Lisätiedot Kaarlo Pöyliö puh. 0400-159 862

[ Arkisto ]

 Kemijärvi

-5.0 C

Savukoski

-5.5 C

Pelkosenniemi

-5.5 C

Salla

-6.6 CLokakuun sähkönkulutuksesta kaksi laskua

Muutoksia sähkönmyynnin asiakaspalvelussa 1.11.2019 alkaen

Animaation kuvat: Vesa Särkelä, Kemijärvi