Logo
Pääkirjoitus  
Ajankohtaista arkisto  
Toimialue  
Omistussuhteet  
Toimintavuosi  
Hallitus  
Organisaatiokaavio  
Jakeluverkko  

Laskutus  
Keskeytykset  
Sähkön käyttö  
Muut tiedotteet  Vuosikertomukset  
Asiakaspolar-lehdet  
Muut julkaisut  
Lomakkeet  
Toimipaikat  
Henkilöstö  


Asiakasneuvonta:
040 825 0064

Kaapelinnäytöt
0800 133 544

Vikailmoitukset
(016) 821 896 


Koillis-Lapin Sähkö jakaa osinkoja


Sähkön käyttö pieneni viime vuonna Koillis-Lapin Sähkön alueella 4,7 %, mikä on toimialan vertailussa merkittävä vähennys. Viime vuosi oli edellisvuotta lämpimämpi ja sähkölämmityksen tarvetta ei ollut siinä määrin kuin edellisenä vuonna. Viime vuoden alussa sähkön hinta nousi koko maassa varsin nopeasti, mikä lienee kannustanut myös lievään sähkön säästöön. Sähkön siirtohintoja ei Koillis-Lapin Sähkössä korotettu, joten siirtomäärän merkittävä väheneminen heikensi myös Koillis-Lapin Sähkön liikevaihtoa ja tulosta. Sen sijaan siirtohintoja nostettiin tämän vuoden helmikuun alusta lähtien, koska edellisestä korotuksesta oli kulunut jo kuusi vuotta. Viime vuoden tulos jäi tyydyttäväksi ja Koillis-Lapin Sähkön yhtiökokous päätti 23.4., että yhtiö jakaa osinkoja alueen kuntaomistajille yhteensä 170 000 euroa.

Koillis-Lapin Sähkön investoinnit olivat viime vuonna pienet ja ne suunnattiin pääasiassa verkoston uusimiseen. Sen sijaan jo lähivuosina yhtiö joutuu aloittaman uusien pääsiirtoyhteyksien rakentamisen, joiden rahoitukseen joudutaan varautumaan jo nyt. Omistajapoliittinen työryhmä on linjannut yhtiön tulevaisuuden suuntaa, johon omistajat ottavat parhaillaan kantaa.

Koillis-Lapin Sähkö jakautui vuoden 2002 alussa kolmeksi yhtiöksi. Jakautumisessa muodostettiin sähkön siirtoyhtiö Koillis-Lapin Sähkö Oy ja kaksi sähkön tuotantoyhtiötä Itä-Lapin Energia Oy ja Keski-Lapin Voima Oy. Itä-Lapin Energiasta tuli viime vuoden heinäkuussa omistajakuntiensa ns. keskinäinen osakeyhtiö. Kunnat saavat Kemijoki-sähkön Lapin Sähkövoima Oy:n ja Itä-Lapin Energia Oy:n kautta ja myyvät sähkön markkinoille. Keski-Lapin Voima Oy tuottaa ja myy Juotaksen vesivoimalaitoksen sähköä. Kunkin kolmen yhtiön omistajina ovat Koillis-Lapin neljä kuntaa Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi ja Savukoski.

Itä-Lapin Energian viime vuoden tulos parani merkittävästi edellisestä vuodesta. Tuloksen paranemiseen vaikutti sähkön hyvä myyntihinta varsinkin vuoden alkupuoliskolla.

Keski-Lapin Voiman tulos ylitti tavoitteet, vaikka yhtiön Juotaksen voimalaitoksella tuotettu sähkömäärä jäi vähäisestä sadannasta johtuen 22 % alle keskimääräisen määrän. Tämän vuoden alussa sähkön myyntihinta on laskenut noin 25 % koko viime vuoden keskihinnasta. Juotaksella tuotettavan sähkön määrään odotetaan tänä vuonna lievää kasvua.

Juotaksen voimalaitoksen omistuksen muutosjärjestelyt ja tähän liittyvät vastikejärjestelyt ovat parhaillaan työstettävinä. Lopullisia päätöksiä odotetaan omistajien ja järjestelyssä mukana olevien muiden yhtiöiden taholta syksyyn mennessä. Itä-Lapin Energian ja Keski-Lapin Voiman yhtiökokoukset pidättäytyivät osingon jakamisesta viime vuodelta.

Koillis-Lapin Sähkön, Itä-Lapin Energian ja Keski-Lapin Voiman yhtiökokoukset valitsivat yhtiöiden hallituksien jäseniksi erovuoroisten tilalle Seija Kaakkurivaaran Kemijärveltä, Aino Kul-pakon Pelkosenniemeltä ja Veikko Lehikoisen Sallasta.


Sähköposti: seppo.pernu@kls.kemijarvi.fi
[ Arkisto ]

 Kemijärvi

-0.7 C

Savukoski

-2.1 C

Pelkosenniemi

-1.0 C

Salla

-2.7 CLokakuun sähkönkulutuksesta kaksi laskua

Muutoksia sähkönmyynnin asiakaspalvelussa 1.11.2019 alkaen

Animaation kuvat: Vesa Särkelä, Kemijärvi