Asiakastietojen päivitys

Vuonna 2022 Suomessa otetaan käyttöön sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä (Data-hub), johon tallennetaan kaikkien Suomen noin 3,5 miljoonan sähkönkäyttöpaikan ja sähköasiakkaiden tiedot. Jär-jestelmän avulla tiedonvaihto sähköverkko- ja myyntiyhtiöiden välillä nopeutuu ja tehostuu esimerkiksi asiakkaan muuttaessa tai vaihtaessa sähkönmyyjää.

Tuleva keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä edellyttää asiakkaan vahvaa tunnistamista, jossa pakollisena tietona nimi- ja käyttöpaikkatietojen lisäksi on kuluttajan henkilötunnus tai yrityksen y-tunnus. Datahub-valmistelua var-ten Koillis-Lapin Sähkö Oy suorittaa laajaa asiakastietojen tarkastusta. Mikäli asiakkaan tiedoissa on puutteita, tu-lemme lähettämään asiakkaalle kirjeen ja ohjeet asiakastietojen päivittämiseksi. Ajantasaiset ja oikeat tiedot aut-tavat meitä palvelemaan paremmin ja varmistavat turvallisen ja sujuvan asioinnin jatkossakin.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti lain vaatimalla tavalla. Lisätietoja henkilötietojen käsit-telystä löytyy Tietosuojaselosteesta.


Asiakastietojen päivityslomake