Voimassa olevat hinnastot

Verkkopalveluhinnasto 1.3.2024 alkaen

Verkonrakentamisen hinnat (pdf)

Liittymiskaapelihinnasto

Liittymähinnasto (pdf)

Tuotannon hinnat (pdf)

110 kV tehosähkön siirtohinnat 1.3.2024 alkaen

 

Sopimusehdot

Noudatamme Energiateollisuus ry:n suosittelemia sopimusehtoja.

Liittymisehdot LE 2019 (pdf)

Verkkopalveluehdot VPE 2019 (pdf)

Tuotannon liittymisehdot TLE 2014 (pdf)

Suurjännitteisen jakeluverkon liittymisehdot SJLE2019 (pdf)

Suurjännitteisen jakeluverkon verkkopalveluehdot SJVPE2019 (pdf)

 

Sopimuserimielisyydet

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).