Voimassa olevat hinnastot

Siirtohinnasto

Palveluhinnasto

Verkonrakentamisen hinnat

Liittymähinnasto

Tuotannon hinnat

110 kV tehosähkön siirtohinnat


Sopimusehdot

Noudatamme Energiateollisuus ry:n suosittelemia sopimusehtoja.

Liittymisehdot LE 2019

Verkkopalveluehdot VPE 2019

Tuotannon liittymisehdot TLE 2014


Sopimuserimielisyydet

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).