Voimassa olevat hinnastot

Verkkopalveluhinnasto 31.7.2022 saakka (pdf)

Verkkopalveluhinnasto 1.8.2022 alkaen

Verkonrakentamisen hinnat (pdf)

Liittymähinnasto (pdf)

Tuotannon hinnat (pdf)

110 kV tehosähkön siirtohinnat (pdf)


Sopimusehdot

Noudatamme Energiateollisuus ry:n suosittelemia sopimusehtoja.

Liittymisehdot LE 2019 (pdf)

Verkkopalveluehdot VPE 2019 (pdf)

Tuotannon liittymisehdot TLE 2014 (pdf)


Sopimuserimielisyydet

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).