Sähkönkulutuksesta
kaksi laskua

Koillis-Lapin

Sähkö Oy:n tuottama asiakaspalvelu paikalliselle sähkönmyyjälle Loiste

Sähkönmyynti Oy:lle muuttui 1.11.2019 alkaen. Muutos vaikuttaa myös sähkölaskutukseen.

Lokakuun toteutuneesta sähkönkulutuksesta sait Koillis-Lapin Sähkö Oy:ltä kaksi

laskua: loppulasku Loiste Sähkönmyynnin sähköenergian osuudesta ja sähkön

siirtomaksut omalla laskullaan.


Jatkossa kaikki asiakkaat saavat kaksi laskua,

Koillis-Lapin Sähkö laskuttaa sähkön siirtomaksut ja sähkönmyyjä sähkön myynnin

osuuden. Maksamisen helpottamiseksi suosittelemme e-laskun käyttöönottoa omassa

verkkopankissa. E-lasku on vaivaton ja nopea tapa hoitaa laskunmaksu.