Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto

on päätöksellään 19.3.2020 antanut luvan Keski-Lapin Voima Oy:lle ylittää 31.3.2020 saakka Paattinkijärven säännöstelypadon enimmäisjuoksutusta 1000 l/s, joten kokonaisjuoksutusmäärä on enintään 3000 l/s.

KESKI-LAPIN VOIMA OY