Sähkökatkon sattuessa

* tarkista, onko myös lähialue sähköittä
* tarkista pää-/ryhmäsulakkeet
* ota tarvittaessa yhteys vikapäivystykseen

Päivisin puhelu ohjautuu suoraan käytönvalvonnan henkilöstölle. Työajan ulkopuolella häiriövastaaja antaa ajantasaisen tiedon mahdollisesta häiriöstä ja arvion korjauksen kestosta.
Mikäli vastaajassa ei ole tietoa oman alueesi häiriöstä, saat viestin lopussa ohjeen, miten saat siirrettyä puhelun päivystäjälle.