Koillislapinsahko.fi-verkkosivuston saavutettavuusseloste


Tämä saavutettavuusseloste koskee Koillis-Lapin Sähkö Oy:n verkkosivustoa (koillislapinsahko.fi). Seloste on laadittu 16.12.2020 tilanteen mukaisena.

Miten saavutettava verkkopalvelu on?

Verkkosivusto vastaa osittain WCAG-kriteeristön 2.1 A- ja AA-tason saavutettavuusvaatimuksia. Saavutettavuuden arviointi perustuu sivuston ylläpitäjän omaan testaukseen ja arvioon.

Ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaiset)

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen. Sivustolla on havaittu ainakin tässä selosteessa mainitut puutteet.

Havaittavuus

 • Sivustolla on kuvia, joilta puuttuu vaihtoehtoinen teksti eli tekstivastine. (WCAG 1.1.1)
 • HTML-semantiikassa on puutteita. Otsikointihierargia ei ole joka sivulla looginen, ja sivuilla esiintyy tyhjiä otsikkoelementtejä. HTML-taulukkojen soluja ei ole yhdistetty oikeaan otsakkeeseen (header) eikä taulukoita ole otsikoitu (caption). (WCAG 1.3.1)
 • Footerissa linkkien visuaalinen erottaminen muusta tekstistä ei ole riittävä. (WCAG 1.4.1)
 • Tekstin ja taustavärin kontrasti ei ole kaikissa tapauksissa riittävän suuri. (WCAG 1.4.3)
 • Sivustolla on tekstiä esittäviä kuvia, joita ei ole esitetty tekstinä HTML:ssä. (WCAG 1.4.5)

Hallittavuus

 • Sivuilla ei ole ”hyppää sisältöön” linkkiä, joka mahdollistaisi toistuvien lohkojen ohittamisen. (WCAG 2.4.1)
 • Osasta klikattavista elementeistä puuttuu näkyvä kohdistus. (WCAG 2.4.7)

Ymmärrettävyys

 • Navigaatiorakenteen paikka eri sivuilla vaihtelee (etusivulla eri kohdassa kuin muilla sivuilla). (WCAG 3.2.3)
 • Sivustolla on linkkejä, jotka avautuvat uuteen välilehteen tai siirtävät käyttäjän toiseen palveluun, joista käyttäjä ei saa tietoa ennen linkin avaamista.
 • Sivustolla on myös linkkejä, joista avautuu PDF-asiakirjoja ilman ennakkotietoa. (WCAG 3.2.4)

Liitetiedostot

 • Sivusto sisältää liitetiedostoja (PDF ja doc), joista kaikki eivät ole saavutettavia.

Saavutettavuuspuutteiden korjaaminen

Edellä esitetyt puutteet pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Saavutettavuusselostetta täydennetään sitä mukaa, kun havaittuja puutteita on korjattu.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Kartat

Sivustolta on linkitetty Koillis-Lapin Sähkön häiriö- ja hankekarttasovelluksiin. Kyseiset karttasovellukset ei ole tarkoitettu navigointikäyttöön, eivätkä ne kuulu saavutettavuusvaatimusten lain piiriin.

Tiedostot, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018

Sivustolla on PDF-tiedostoja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018, jolloin ne eivät kuulu saavutettavuusvaatimusten lain piiriin.

Palautetta saavutettavuudesta

Huomasitko verkkosivustollamme puutteen saavutettavuudessa, jota ei ole mainittu tässä selosteessa? Ilmoita siitä meille sähköpostitse osoitteeseen mail@koillislapinsahko.fi. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Saavutettavuuden valvonta

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille sähköpostitse osoitteeseen mail@koillislapinsahko.fi. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto,

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi

Puhelinnumero vaihde 0295 016 000