Toimintavuosi 2023

  • sähkön siirtomäärä pieneni 2,2 %
  • uusia liittymiä rakennettiin 40 kpl
  • kantaverkkoliityntäjohto valmistui
  • Kursun sähköaseman saneeraus aloitettiin
  • jakeluverkon saneerausta jatkettiin

Yleinen

Muuttuja 2023 2022 Muutos
Asiakkaat (käyttöpaikat, kpl)          12542 12562 - 20
Sähkön siirto (GWh) 165 169 - 4

Verkosto

Muuttuja 2023 2022 Muutos
Sähköasemat (kpl) 8 8 .0
Jakelumuuntamot (kpl) 1237 1231 +6
Alueverkko 110 kV (km) 215 215 .0
Jakeluverkko 45 kV (km)                  87 87 .0
Jakeluverkko 20 kV (km) 1886 1875 +11
Jakeluverkko 1 kV (km) 17 11 +6
Jakeluverkko 0,4 kV (km) 1507 1504 +3

Talous

Muuttuja 2023 2022 Muutos
Investoinnit (milj. euroa) 4,8 5,7 -0,9
Liikevaihto (milj. euroa) 8,1 7,9 +0,2
Taseen loppusumma (milj. euroa) 45,4 41,9 +3,5
Henkilöstö 31.12. 17 16 +1