Toimintavuosi 2022

  • sähkön siirtomäärä pieneni 8,2 %
  • uusia liittymiä rakennettiin 45 kpl
  • Isokeron sähköaseman laajennus valmistui
  • kantaverkkoliitynnän rakentaminen aloitettiin
  • jakeluverkon saneerausta jatkettiin

Yleinen

Muuttuja 2022 2021 Muutos
Asiakkaat (käyttöpaikat, kpl) 12562 12568 - 6
Sähkön siirto (GWh) 169 184 - 15

Verkosto

Muuttuja 2022 2021 Muutos
Sähköasemat (kpl) 8 8 .0
Jakelumuuntamot (kpl) 1231 1226 +5
Alueverkko 110 kV (km) 215 215 .0
Jakeluverkko 45 kV (km) 87 87 .0
Jakeluverkko 20 kV (km) 1875 1874 +1
Jakeluverkko 1 kV (km) 11 11 .0
Jakeluverkko 0,4 kV (km) 1504 1502 +2

Talous

Muuttuja 2022 2021 Muutos
Investoinnit (milj. euroa) 5,7 3,3 +2,4
Liikevaihto (milj. euroa) 7,9 8,3 - 0,4
Taseen loppusumma (milj. euroa) 41,9 38,9 +3,0
Henkilöstö 31.12. 16 15 +1