Toimintavuosi 2019

  • sähkön siirtomäärä kasvoi 2,5 %
  • uusia liittymiä rakennettiin 39 kpl
  • yhtiö täytti 70 vuotta
2019 2018 Muutos
Asiakkaat (käyttöpaikat) kpl 12553 12522 +31
Sähkön siirto GWh 175 171 +4
Verkosto
Sähköasemat kpl 8 8 .0
Jakelumuuntamot kpl 1224 1228 -4
Alueverkko 110 kV km 215 215 .0
Jakeluverkko 45 kV km 87 86 +1
Jakeluverkko 20 kV km 1876 1857 +19
Jakeluverkko 0,4 kV km 1498 1495 +3
Talous
Investoinnit milj. euroa 2,3 2,3 .0
Liikevaihto milj. euroa 8,3 7,9 +0,4
Taseen loppusumma milj. euroa 36,2 35,8 +0,4
Henkilöstö 31.12. 16 15 +1