Toimintavuosi 2021

  • sähkön siirtomäärä kasvoi 8,6 %
  • uusia liittymiä rakennettiin 37 kpl
  • kaikki toiminnot keskitettiin Annaliisankadulle
  • uusi asiakastietojärjestelmä otettiin käyttöön
  • käytönvalvonta järjestelmä uusittiin
  • sähköverkon kunnossapidossa otettiin käyttöön yksikköhinnoittelu
  • kantaverkkoliitynnän suunnittelu käynnistettiin
  • Savukosken sähköaseman saneeraus valmistui
  • jakeluverkon saneerausta jatkettiin

Yleinen

Muuttuja 2021 2020 Muutos
Asiakkaat (käyttöpaikat, kpl) 12568 12553 +15
Sähkön siirto (GWh) 184 169 +15

Verkosto

Muuttuja 2021 2020 Muutos
Sähköasemat (kpl) 8 8 .0
Jakelumuuntamot (kpl) 1226 1223 +3
Alueverkko 110 kV (km) 215 215 .0
Jakeluverkko 45 kV (km) 87 89 -2
Jakeluverkko 20 kV (km) 1874 1877 -3
Jakeluverkko 1 kV (km) 11 +11
Jakeluverkko 0,4 kW (km) 1502 1500 +2

Talous

Muuttuja 2021 2020 Muutos
Investoinnit (milj. euroa) 3,3 2,9 +0,4
Liikevaihto (milj. euroa) 8,3 7,7 +0,6
Taseen loppusumma (milj. euroa) 38,9 36,9 +2
Henkilöstö 31.12. 15 16 -1