Vuosikertomus 2021

Toimintavuosi lyhyesti

  • sähkön siirtomäärä kasvoi 8,6 %
  • uusia liittymiä rakennettiin 37 kpl
  • kaikki toiminnot keskitettiin Annaliisankadulle
  • uusi asiakastietojärjestelmä otettiin käyttöön
  • käytönvalvonta järjestelmä uusittiin
  • sähköverkon kunnossapidossa otettiin käyttöön yksikköhinnoittelu
  • kantaverkkoliitynnän suunnittelu käynnistettiin
  • Savukosken sähköaseman saneeraus valmistui
  • jakeluverkon saneerausta jatkettiin

2021 2020 Muutos

Asiakkaat (käyttöpaikat)

kpl

12568

12553

15

Sähkön siirto

GWh

184

169

15

Verkosto

Sähköasemat

kpl

8

8

0

Jakelumuuntamot

kpl

1226

1223

3

Alueverkko 110 kV

km

215

215

0

Jakeluverkko 45 kV

km

87

89

-2

Jakeluverkko 20 kV

km

1874

1877

-3

Jakeluverkko 1 kV

km

11

0

11

Jakeluverkko 0,4 kV

km

1502

1500

2

Talous

Investoinnit

milj. euroa

3,3

2,9

0,4

Liikevaihto

milj. euroa

8,3

7,7

0,6

Taseen loppusumma

milj. euroa

38,9

36,9

2

Henkilöstö 31.12.


15

16

-1