Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2021 lopussa 15 vakituista toimihenkilöä. Henkilöstön keski-ikä on 52 vuotta. Palkkoja ja palkkioita maksettiin 0,9 milj. euroa.

Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi

  • Henkilöstö oli suurimman osan vuodesta etätöissä.
  • Työsuojelutoimikunta kokoontui aktiivisesti sekä perinteisen työsuojelutyön, että laajemmin työhyvinvoinnin edistämiseksi.
  • Koulutuspäiviä kertyi 0,2 päivää per henkilö. Koulutuksen määrä oli poikkeuksellisen pieni koronaepidemiasta johtuen.
  • Työnantaja tuki henkilöstön omaehtoisia liikunta- ja kulttuuriharrastuksia.
  • Koronatilanteen vuoksi henkilöstön virkistyspäivät jätettiin kuluneen vuoden aikana kokonaan pitämättä.

Käyttömestari Markku Marjaniemi

Käyttömestari Markku Marjaniemi jäi pois yhtiön palveluksesta kesäkuussa 2021. Markku vastasi sähköverkon käytöstä, sähköasemista ja viestiverkoista. Markku tuli yhtiön palvelukseen 1990.


Henkilöstö
2017 2018 2019 2020 2021
Vakinainen henkilöstö 31.12. 29 14 15 16 15
Määräaikainen henkilöstö 31.12. 0 1 1 0 0
20172018201920202021
Keski-ikä47,549,950,651,652
20172018201920202021
Tapaturmat kpl/v20001
Tapaturmataajuus (tapaturmaa/milj.työtuntia)37,800031,5
Poissaolot työpäivinä
2017 2018 2019 2020 2021
Poissaolopäivät sairaudet 215 141 89 48 88
Poissaolopäivät tapaturmat 6 0 0 0 0

Henkilöstöryhmien luottamushenkilöt

Toimihenkilöt: Mervi Posio

Ylemmät toimihenkilöt: Iiris Niemelä

Työsuojelutoimikunta

Työsuojelupäällikkö, työnantajan edustaja: Jukka Ojala

Toimihenkilöiden edustaja: Teijo Takkinen

Ylempien toimihenkilöiden edustaja: Iiris Niemelä

Työsuojeluvaltuutettu

Toimihenkilöt: Teijo Takkinen