Toimintavuosi 2018

  • sähkön siirtomäärä pieneni 0,5 %
  • uusia liittymiä rakennettiin 32 kpl
2018 2017 Muutos
Asiakkaat (käyttöpaikat) kpl 12522 12520 +2
Sähkön siirto GWh 171 172 -1
Verkosto
Sähköasemat kpl 8 8
Jakelumuuntamot kpl 1228 1236 -8
Alueverkko 110 kV km 215 215
Jakeluverkko 45 kV km 86 86
Jakeluverkko 20 kV km 1857 1852 +5
Jakeluverkko 0,4 kV km 1495 1489 +6
Talous
Investoinnit milj. euroa 2,3 2,0 +0,3
Liikevaihto milj. euroa 7,9 8,0 -0,1
Taseen loppusumma milj. euroa 35,8 35,4 +0,4
Henkilöstö 31.12. 15 29 -14