Mistä sähkölasku muodostuu?

Siirtopalvelumaksuilla huolehdimme sähköenergian siirrosta tuottajalta asiakkaalle. Niillä katetaan siirtopalvelukustannukset, jakeluverkon kunnossapitokustannukset, ympärivuorokautinen vikapäivystys ja sähköenergiamittareiden kunnossapito.

Asiakkaalla täytyy olla sähköenergian myyntisopimus myyntiyhtiön kanssa, jotta sähköenergian siirto asiakkaalle on mahdollista. Sähköenergian myynti on vapaan kilpailun piirissä.

Siirtopalveluhintojen energiahintaan lisätään valtiovallan määräämät sähkön valmistevero ja huoltovarmuusmaksu. Veroluokkaan 1 kuuluvat kotitaloudet, maatalous, palvelut ja julkinen sektori ja veroluokkaan 2 teollisuus ja ammattimainen kasvihuoneviljely. Veroluokkaan 2 päästäkseen asiakkaan täytyy toimittaa selvitys toiminnastaan sähköyhtiölle.